eastwest connect

NIO reported the rapid layout in April: Adding 25 stores and 175 charging and swapping stations


On May 1 2023, NIO reported that in April 2023, NIO added 25 stores and 175 charging and swapping stations.

 

April Layout
Newly added:
25 new stores
175 charging and swapping stations

In April 2023, 8 new NIO centers and 9 NIO spaces were added globally (1 overseas)

8 NIO Service Centers

59 power stations (1 overseas)

Layout of 116 charging stations (1 overseas)

Access to 27,600+ third-party charging piles (12,000+ overseas)

 

The deployment of the third-generation power station started

On April 13, the first batch of 10 third-generation power stations went online in 10 cities including Haikou, Shenzhen, and Chengdu, and 866 users who made wishes for these power stations witnessed on the spot.

As of April 30, we have deployed 48 third-generation power stations across the country. We will continue to accelerate the layout and complete the construction target of 1,000 battery swap stations by 2023 as soon as possible.

 

NIO House
NIO Center

Sichuan
Chengdu Shuxin Avenue

zhejiang
Yiwu Chaoyang Gate

Anhui
Wuhu Riverside

Shanghai
Shanghai Hongqiao Nanfeng City

Jiangsu
Changzhou Liyang
Wujiang Shengze
Wujiang Songling
Jiangyin Zhongyi Street
Phoenix Club

 

NIO Space

Germany
Hamburg / Hamburg

Guangxi
Nanning Qingxiu Wanda Plaza

Shandong
Yantai Golden Beach

Sichuan
Luzhou Mixc

Guizhou
Guiyang Hunter City Plaza

Henan
Zhengzhou Zhenghonghui

Zhejiang
Pinghu Wuyue Plaza
Ruian Wuyue Plaza
Zhoushan Dinghai Kaihong Plaza

 

NIO Service Center

Jiangsu
Suzhou Wuzhong
Nantong Chongchuan Road

Shaanxi
Hanzhong Hantai

Henan
Zhoukou Chuanhui
Puyang Hualong Nanyang Wolong

Guangdong
Guangzhou Baiyun

Jiangxi
Fuzhou Linchuan

 

NIO Power Swap Station

 

 

NIO Ultra Fast Charging Station

 

NIO Destination Charging Station

 

 

As of April 30, NIO has accumulated a global layout of:

114 NIO Centers (4 overseas), 276 NIO Spaces (6 overseas)

292 NIO service centers (36 overseas), 52 NIO delivery centers

1,398 power stations (14 overseas)

2,555 charging stations (8 overseas)

15,152 charging piles (24 overseas)

Access to 1,100,000+ third-party charging piles (400,000+ overseas)